Varmepumpeservice

Varmepumpeservice med prisgaranti

 • Er det lenge siden varmepumpeservice ble utført på din varmepumpe?
 • Har det vært utført service på din varmepumpe de siste 3–5 årene?
 • Er varmepumpen mer enn 5 år og har aldri vært gjenstand for service og rens av inne- og utedel?

Dersom du ikke vet hvor lenge det er siden siste gang det ble utført service,  så vil det ganske sikkert være lønnsomt for deg å bestille dette hos Spar Energi.

Det finnes ikke noe fasit på hvor ofte varmepumpeservice og ettersyn bør utføres. Noen sier hvert 2 år. Det er din regelmessige rens av varmepumpefilter på innedel, og miljøet den står i som bestemmer servicefrekvens. Ofte bruk av levende lys, vedfyring, sigarettrøyk og stekefett fra matlaging kan nevnes som faktorer som påvirker serviceintervall for din varmepumpe. Gunstig eller ugunstig plassering av innedel i forhold til faktorene som er nevnt ovenfor er avgjørende for hvor ofte service bør utføres. Du bør ikke vente mer enn tre år før første service. Første service gir en pekepinn på hvor mye arbeid som trengs for å rense innedelen. Dersom første rens går greit etter 3 år så kan dette være et greit intervall.

Det skal være lønnsomt for deg  bestille varmepumpeservice fra Spar Energi.  Et utlegg på 1.600 kr for utført service bør medføre redusert strømforbruk. Etter service skal du kjenne at varmepumpa gir bedre varmeveksling. Fram til neste service må du kunne spare minst kostnaden for utført varmepumpeservice. Regelmessig service gir på toppen av dette også lengre levetid fordi den jobber lettere. 

Brenner du mye stearinlys?

Brenner du ofte stearinlys eller telys vil dette kunne forurense innedel. Det er viktig å kjenne til dette, spesielt dersom innedel er plassert i samme rom der stearinlys brukes ofte. Dersom du brenner mye stearinlys eller telys, vil behovet for service øke. Da er det anbefalt at det ikke går mer enn to år før du bestiller første service. Den første service vil avsløre behovet for neste service, om du kan vente i tre år eller om serviceintervall bør være oftere.

Hva utføres på en service?

 • Gasslekkasje-kontroll
 • Demontering og vask av plast-innkapling(innedel)
 • Vask og rens av varmeveksler på inne- og utedel
 • Sjekk av:
  • drenering inne og ute
  • elektrisk tilkobling på innedel og utedel
  • isolasjon på gassrør
 • Måle og logge:
  • strømforbruk før og etter service
  • varmeveksling før og etter service

DATA FRA SERVICE LOGGES OG LAGRES FOR SENERE BRUK
Varmepumpens ytelse kontrolleres. Gasstrykk, strømtrekk og temperatur på utedel og innedel sjekkes og logges elektronisk. Ved neste service kan ytelse sammenlignes med historiske data.

Bedre varmeveksling

Service skal gi bedre varmeveksling og redusert strømforbruk. Service utført av Spar Energi AS skal være økonomisk lønnsomt for deg – derfor tilbys service med prisgaranti.

Prisgaranti

Før rens og vask av inne- og utedel gjennomføres en funksjonskontroll av varmepumpe. 

Dersom sjekk viser at varmepumpe trenger reparasjon som medfører at deler til inne- eller utedel må anskaffes, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utsette service til deler er anskaffet. Utsatt service pga. delebestilling koster deg ikke noe ekstra.

Dersom service ikke blir anbefalt på grunn av delvis defekt varmepumpe som du ikke ønsker å reparere, eller andre forhold som tilsier at service neppe vil gi ytelsesforbedring, betaler du bare et oppmøtegebyr på 400 kr.

HVA INNGÅR IKKE I ORDINÆR SERVICE
Dersom sjekk avdekker at din varmepumpe er svært forurenset og trenger en dyprens der mye av innedelen må demonteres, avklares dette før en eventuell dyprens iverksettes. Dette avtales på stedet. Behov for dyprens kan forekomme dersom det aldri har vært utført service, og varmepumpa er 5–10 år gammel eller eldre. I noen tilfeller kan behov for dyprens skyldes ugunstig plassering av innedel som dermed er forurenset mye mer enn normalt.

HVA KOSTER VARMEPUMPESERVICE

Service utført i Bodø kommune koster 1.900 kr inkl. mva.

Service utført i øvrige randkommuner til Bodø kan få et ekstra tillegg på inntil 250 kr. Dersom service derimot kan utføres for flere kunder i samme geografiske område, vil pristillegg bortfalle.

Registrer serviceforespørsel på kontaktskjema eller ta kontakt med Karl Neverdal på mobil 901 02 344 for en serviceprat.