Luft til luft varmepumpe

Vi selger og monterer luft til luft varmepumper til konkurransedyktige pris fra leverandørene Toshiba og Samsung. Dette er varmepumper med topp ytelse. De kraftigste varmepumpene presterer helt ned til en utetemperatur på -30℃.
I kystnære områder i Salten vil en gunstig plassert varmepumpe levere all oppvarming du har behov for i din bolig.

HVORFOR KJØPE VARMEPUMPE HOS SPAR ENERGI?

Dersom du velger Spar Energi som leverandør vil vi være garantist for service og oppfølging, også i årene etter at den er satt i drift. Dersom problem oppstår så vil Spar Energi komme på besøk og yte den servicen du trenger for å få varmepumpa til å levere som den skal.  

Vi ønsker ikke å konkurrere om å levere de billigste varmepumpene. De billige varmepumpene leverer ikke tilstrekkelig varme når det blir -10 til -15°C. 

Importør av Toshiba og Samsung tilbyr den beste varmepumpe-forsikringen i markedet og denne tilbyr deg problemfri drift i 16 år.  

Bildet er hentet fra Norges Bank
Penger spart er penger tjent                     (© Norges - Bank)

HVORFOR ER VARMEPUMPE LØNNSOMT?

Ved å sammenligne strømforbruket til en panelovn med strømforbruket til en varmepumpe, ser vi at dagens varmepumper leverer 3-5 ganger så mye energi som en panelovn.

Varmepumpe kan reduserer strømforbruket til oppvarming med 40–70 %.  

Nettleie og avgifter + strøm

De siste 20 årene har avgifter + nettleie økt med 130%, noe som tilsvarer en årlig økning på 7 %.  

  • Ny nettleie skulle innføres fra 01.01 2022. Dette er utsatt inntil videre – inntil «normale» strømpriser tilbys privatkundene i Norge. Sannsynligvis fortsetter den årlige avgiftsøkningen på minst 5 -7%. 

  • I dag utgjør dagens nettleie + avgifter = 55 øre/kWh.
   Dagens strømpris varierer mye. I Nord-Norge kan en kan være 40-70 øre/kWh.Enkelte døgn i desember 2021 har strømprisen vært mye høyere enn dette.
   Totalpris for forbruker er i dag omtrent 1 kr/kWh inkl alle avgifter.

  • Om ni år (2031)vil sannsynlig avgiftsnivå, det vil si nettleie + avgift = 1,07 kr/kWh.
  • I forberedelsene til den nye nett-tariffen har aktørene uttrykt forventningen om mer enn fordobling av nettleie fram til rundt 2031, men økningen i nettleie + avgifter til staten vil sannsynligvis bli langt mer enn fordobling fra dagens nivå. 
  • Dette er et forsiktig og konservativt prisanslag. Økningen kommer sannsynligvis til å bli mer markant

Det blir mer og mer lønnsomt å spare energi. En varmepumpe vil være nedbetalt allerede etter 3-4 år. 

Varmepumpen blir en pengemaskin de neste 12-15 årene dersom kun avgiftene fortsatt stiger slik myndighetene ønsker. Dersom strømprisen også øker fra dagens nivå vil sparepotensialet bli enda større.

Første året kan du spare 6.000kr –  om 10 år sparer du 9.900kr. I løpet av 10 år sparer du 86.500kr. Etter 15 år har du spart 132.000kr. 

Beregnet servicekostnad de neste 10 årene vil være rundt  7.000 kr(etter dagens pris) dersom du får utført service . Du sitter igjen med 79.500kr i sparte utgifter. 

Hva er mer lønnsomt enn dette?  

Varmepumper produsert i 2021, har mer miljøvennlig drivgass enn tidligere og langt bedre virkningsgrad enn varmepumper som ble produsert for 10-15 år siden. Spar Energi har som motto å levere varmepumpe på kundens premisser, derfor inngår vi avtale om tidspunkt for montasje som passer for deg.

Har du enebolig, leilighet, garasje eller hytte og ønsker varmepumpe? Sjekk linkene nedenfor og ta kontakt dersom du har spørsmål. Har du en gammel og sliten varmepumpe som trenger avløsning?

Leverandør av varmepumpe tilbyr varmepumpeforsikring som gir deg en bekymringsfri drift i opptil 16 år. Forsikring dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden. Dette sikrer at du kan være trygg på at varmepumpe er en lønnsom investering.

Ta kontakt på telefon 90102344 og snakk med Karl Neverdal, eller fyll ut kontaktskjema og send en henvendelse. Etter at vi mottar kontaktskjema blir du kontaktet på telefon.

Ring for en varmepumpeprat

Klikk på produkt/bilde nedenfor for å sjekke priser og type pumpe

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.